Η νέα πιστοποίηση για την «Οικογένεια Κυριακάκη»

Στην «Οικογένεια Κυριακάκη» θέτουμε ως αρχή μας τον πήχη πάντα ψηλά σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουμε. Έτσι, η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων που επισφραγίζει ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποιήσεων

Η νέα πιστοποίηση για την «Οικογένεια Κυριακάκη»