Πολιτική Βιωσιμότητας

Η Διοίκηση της επιχείρησης ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΕΒΕ – Τα Μερακλίδικα στα πλαίσια των δράσεων της για διασφάλιση της επάρκειας και ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας, έχοντας ως γνώμονα την παροχή ασφαλών για κατανάλωση προϊόντων, υψηλής ποιότητας μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμο, για την ίδια και το περιβάλλον, έχει διαμορφώσει την ακόλουθη πολιτική για την μείωση της σπατάλης των τροφίμων: